Keputusan Bersama

1. 
Terbit tanggal 23 Juli 2003
2. 
Terbit tanggal 13 Oktober 1999
3. 
Terbit tanggal 08 Oktober 1999
4. 
Terbit tanggal 01 Januari 1984
5. 
Terbit tanggal 01 Januari 1984
6. 
Terbit tanggal 01 Januari 1984
7. 
Terbit tanggal 01 Januari 1975
8. 
Terbit tanggal 02 Desember 1946